Varlık Yönetim Hakkında

Varlık yönetim şirketleri; bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerdir. Varlık yönetim şirketleri, banka, varlık yönetim şirketleri, tasarruf mevduatı fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilmekte ya da satabilmekte, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilmekte; varlıkları nakde çevirebilmekte veya bunları yeniden yapılandırarak satabilmektedir.

Türkiye’de 2002 yılından beri faaliyet göstermekte olan varlık yönetimi şirketlerinin faaliyetleri dünyadaki uygulamalar ile karşılaştırıldığında, denetime tâbi tutulan varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri şu şekilde ifade edilebilir:

image description

Banka, varlık yönetim şirketleri, tasarruf mevduatı fonu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve aracılık hizmeti vermektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla faaliyette bulunabilmekte ve menkul kıymet ihraç edebilmektedir.

Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla iştirak edinebilmektedir.

Diğer varlık yönetimi şirketlerinin satışına aracılık ettiği veya ihraç ettiği finansal ürünlere yatırım yapabilmektedir.


Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanlarında danışmanlık hizmeti verebilmektedir.