Varlık yönetim şirketleri ne iş yapmaktadır? Güvenilir midir?

image desctiption

Varlık yönetim şirketleri; bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, yeniden yapılandırılarak satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan şirketlerdir. Varlık yönetim şirketleri, banka, özel finans kurumu ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın alabilmekte ya da satabilmekte, satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil edebilmekte; varlıkları nakde çevirebilmekte veya bunları yeniden yapılandırarak satabilmektedir.

Rahat olabilirsiniz; kuruluşları ve faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimine bağlı olan varlık yönetim şirketleri, güvenilirdir.

Banka benim borcumu neden size devretmiş? Artık bankaya değil de, size mi borçluyum?

image desctiption

Finansal kuruluşlar tahsilde geciktiği alacaklarının bir kısmını, operasyon maliyetleri yani tahsil için harcayacağı iş gücü ve diğer maliyetlerinden, özellikle de finansal yüklerinden kurtulmak amaçlı satarlar. Bu devir işlemini de bu konuda ehil ve yine bu amaçla kurulmuş, varlık yönetim şirketleri ile yaparlar.

Evet, artık Emir Varlık Yönetim’e borçlusunuz. Borcun ödenmesini talep etme dahil her türlü hak Emir Varlık’a ait olduğundan, bizimle muhatap oluyorsunuz. Ayrıca borçlu olduğunuz finansal kuruluşla irtibata geçerek, borcunuzun Emir Varlık’a devredildiğini teyit edebilirsiniz.

Banka ve banka dışı finans kuruluşları, bilgi vermeden ya da onay almadan borcu nasıl devretmektedir?

image desctiption

Türk Borçlar Kanunu, madde 183 gereğince; alacaklı, borçlusunun rızasını almaksızın alacağını üçüncü kişiye devredebilir. Alacağını tahsil edemeyen finansal kuruluş da bu hüküm gereğince, alacağını varlık yönetim şirketlerine devredebilir.

Bankacılık Kanunu’nun 143. maddesinde alacağın varlık yönetim şirketlerine devri ile ilgili özel düzenleme de yer almaktadır Borçlu olduğunuz, finansal kuruluşla imzaladığınız sözleşmede de, alacağın devredilebileceği konusunda düzenleme yer almaktadır.

Ödeme planı nedir? Bu süreçte, kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu mudur?

image desctiption

Emir Varlık Yönetim ile müşterileri arasında yapılan anlaşmayı, taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme kanalını ayrıntılı olarak gösteren, her iki tarafın da imzasının yer aldığı resmi taahhüt belgesidir. Emir Varlık Yönetim, düzenleyeceği yazılı taahhütname ile bu ödeme planına uygun olarak tüm ödemeler tamamlandığında ilgili dosyanın yani borcun kapatılacağını yazılı olarak taahhüt eder ve ödemelerinizi güvenle yapmanızı sağlar. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” gereği, müşterilerimiz ile iş birliği sürecimiz başlamadan önce, mutlaka kimlik tespiti yapılmak zorundadır. Kimlik tespiti, doğru müşteriye ulaşılması, doğru kişiyle anlaşma yapılması adına ve müşterinin bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda, her iki tarafı da koruyan bir işlemdir.

Ödeme planı ve ödemeler ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

image desctiption
  • Güncel borç tutarı bilgisi Müşteri Temsilcisi’nden öğrenilmelidir.
  • Ödeme planında bulunan taksitlere ait tarihler ve tutarlar, kontrol edilmelidir.
  • Borca ilişkin haciz, rehin, bloke gibi hukuki masraf doğurabilecek durumlar, anlaşma yapılmadan önce, mutlaka Müşteri Temsilcisi’ne belirtilmelidir.
  • Varlık Yönetim Şirketi’ne ait ödeme kanalları (banka hesap bilgileri ve PTT gibi) ile ilgili ayrıntılı bilgi alınarak, karşılaşılabilecek hatalı ödemelerden kaçınılmalıdır.
  • Anlaşmaya istinaden yapılacak olan ön ödeme tutarı ve ön ödeme tarihi ile ilgili olarak, Müşteri Temsilcisi ile mutabık kalınmalıdır.

Taksitler, toplu olarak tek seferde ödenebilir mi? Taksitlerimi ödeyemezsem ne olur?

image desctiption

Ödeme planında ya da bilgilendirme metninde belirlenen ödeme kanallarını kullanabilirsiniz. Henüz bir ödeme planınız yoksa, ödeme yapacağınız hesap ve ayrıntıları konusunda yetkililerimizden bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Vade tarihinden önce toplu ödeme yapmak isterseniz, size ekstra avantaj sağlayacak indirim uygulamaları için Müşteri Yetkiliniz ile görüşebilirsiniz.

Ödeme yaptığınıza dair dekontlarınızı saklamanızı tavsiye ederiz.

Hukuki prosedür ve işlemler kaldığı yerden işlemeye devam eder. Müşteri Yetkiliniz ile irtibata geçmenizi, ödeme planınızı revize etmenizi tavsiye ederiz.

“Borcu bulunmamaktadır” belgesi nasıl alınabilir?

image desctiption

Ödemeler tamamlandığında, ilgili dosyaya ait "borcu bulunmamaktadır" belgesi, Müşteri Temsilcisi’ne ulaşılarak talep edildiğinde, istenilen iletişim kanalıyla (e-posta, faks, kargo) tarafınıza gönderilmektedir. Kapanan dosyaların bilgileri, satıcı kuruluşa aylık olarak Emir Varlık tarafından bildirilmekte ve borç ile ilgili veri bankası güncellemeleri satıcı kuruluş tarafından yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, borçlara ait bildirimler, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılmaktadır.

Dosya borç kapama aşamasında hangi masraflar doğabilir?

image desctiption

Dosyanızın bulunduğu İcra Müdürlüğü’nde dosya kapama işlemleri dahil, yapılması diğer gereken tüm işlemlerde (haciz fekleri, banka blokelerinin kaldırılması vb.) bir takım harç ve masraflar doğabilmektedir. Bu harç ve masraflar, İcra Müdürlüğü’nce hesaplanır, tarafınızca karşılandığı takdirde işlemler yapılır. Bunun haricinde masrafınız olmayacaktır.

Sicil affı ne demektir? Ödemeler tamamlandığında, borç sicilimden silinecek mi?

image desctiption

Sicil Affı ile ilgili düzenleme, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde banka ve finansal kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarının dikkate alınmayabileceğine ilişkin maddeleri kapsamaktadır.

Yetkililerimiz, ödemeler tamamladıktan sonra, Kredi Kayıt Bürosu’na gerekli bildirimleri yapacaktır.

Mesaj bırakın sizi arayalım.

Önerileriniz ve şikayetleriniz ya da merak ettiğiniz herşey için bizimle iletişime geçebilirsiniz.