Banka ve Diğer Finansal Kurumlar Açısından

  • Özvarlıkların ve verimliliğin arttırılmaktadır.

  • Karşılıkların, gelir tablosuna aktarılmaktadır.

  • Tahsilat giderleri azalmaktadır.

  • Tahsili gecikmiş alacakların yönetimine ilişkin harcanan zaman, yeni ve kârlı işlere yönlendirilebilmektedir.

image description
image description
  • Satış bedellerinden sağlanacak nakit akışı, gelir getirici aktiflere aktarılmaktadır.

  • Avukatlık vekalet ücretleri, teminata konu olan varlıkların, bakım, onarım ve sigorta giderleri gibi tüm giderlerden tasarruf edilmektedir.

  • Yasal takip süreçlerinin ve sonuçlarının, kurumsal imaja yapacağı olası olumsuzlukların önüne geçilmektedir.

image description

tanıtımımız